بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

شناسه : 473858

بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد


بازدید استاندار خراسان شمالی از دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی با همراهی آقای محمود ثمینی، فرماندار بجنورد و دکتر احمد محقر و دکتر حق بین روسای دانشگاه های بجنورد و علوم پزشکی از دانشگاه بجنورد و مجموعه ی دانشگاهی سایت ارکان بازدید نمودند.

گزارش تصویری: