بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد

بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد


 

گزارش تصویری حضور دکتر اصغر مولایی دهکردی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بجنورد و بازدید از پروژه های مختلف این دانشگاه :