برداشت گل محمدی و گلاب گیری

شناسه : 1078978

برداشت گل محمدی و گلاب گیری


به گزارش روابط عمومی ، با توجه به مزایای کشت گل محمدی از جمله کم آب طلبی محصول، مقاومت بسیار خوب به آفات و امراض و شرایط مناسب محیطی، حوزه فضای سبز دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی در سال ۹۸ به صورت آزمایشی  اقدام به کاشت این نوع گل در قسمت هایی از اراضی قابل کشت دانشگاه بجنورد نمودند که محصول نهایی از اواسط  اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و به مقدار ۵۰۰ کیلوگرم برداشت گردید.

در کشورهای پیشرفته بیش از ۴۰ نوع محصول جانبی از گل محمدی تهیه می‌شود، ولی در ایران بیشترین محصول جانبی، عرقیات گیاهی است که لازم است برنامه‌ریزی مدون جهت تهیه محصولات جانبی بیشتر، صورت گیرد.