برگزاری اولین جلسه ستاد استانی بزرگداشت علوم پایه

شناسه : 1900421

برگزاری اولین جلسه ستاد استانی بزرگداشت علوم پایه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، اولین جلسه ستاد استانی بزرگداشت علوم پایه با حضور برخی از نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال کشور روز چهارشنبه هشتم دی ماه 1400 در تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، دکتر احمد محقر، رئیس ستاد استانی علوم پایه، در خصوص اهمیت علوم پایه، اقدامات مورد درخواست وزارت عتف و سازمان جهانی یونسکو توضیحاتی را بیان داشت.

در ادامه، خانم دکتر نسب‌زاده، رئیس دانشکده علوم پایه، ضمن اشاره به برنامه‌های وزارت عتف، برخی از پیشنهادات مطرح در خصوص ابهامات، اقتضائات و ضمانت‌های اجرایی مصوبات این ستاد را عنوان نمود.

در پایان جلسه اعضای شاخه‌های ذیل ستاد علوم پایه و نمایندگان سازمان‌ها به منظور اجرایی شدن اهداف ستاد در سال 2022 و ادامه یافتن این دیدگاه در سال‌های آتی تعیین و به تصویب رسید.