برگزاری آیین اختتامیه نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 260303

برگزاری آیین اختتامیه نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد


برگزاری آیین اختتامیه نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد،با برگزاری آیینی، نخستین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی، که از روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه آغاز شده بود؛ به کار خود پایان داد.

دکتر مجید الهی شیروان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجه و دبیر همایش اظهار داشت:در مجموع 180 مقاله به این کنفرانس ارسال گردید که 62 مقاله به بخش سخنرانی راه یافت.

وی افزود: پروفسور برایان تاملینسون از دانشگاه لیدز انگلستان و آقایان  دکتر قنسولی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر عنانی سراب دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران وخانم دکتر بابایی دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران از سخنرانان اصلی این کنفرانس بودند.

این کنفرانس در دو روز و در محل سالن اجتماعات دانشکده ی هنر و با حضور اساتید برجسته ی کشوری و حضور مجازی اساتید بین المللی، برگزار  شد.