برگزاری جلسه مشترک تحول اداری با اداره کل تحول اداری وزارت علوم

برگزاری جلسه مشترک تحول اداری با اداره کل تحول اداری وزارت علوم


جلسه مشترک گروه تحول اداری دانشگاه بجنورد با اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ دوشنبه 24 / 10 / 97 در محل وزارت عتف برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه تحول اداری و بهره وری در دانشگاه بجنورد، ارائه شد. سپس آقای دکتر معینی مدیرکل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تاکید بر مستمر بودن این اقدامات در دانشگاه ها و فراهم سازی بستر IT برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیک، به نکاتی در رابطه با لزوم توجه به برنامه های اصلاح نظام اداری، کمیته های ذیل آن و استقرار آن در دانشگاه ها، اشاره نمودند. همچنین در این جلسه، چالش های موجود در حوزه تحول اداری و بهره وری، ارتباط دانشگاه ها با حوزه تحول اداری وزارت،به اشتراک گذاشتن تجربیات دانشگاه ها در این حوزه و اختصاص بودجه به امور مرتبط با تحول اداری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.