برگزاری جلسه مشترک تحول اداری با اداره کل تحول اداری وزارت علوم

شناسه : 477081

برگزاری جلسه مشترک تحول اداری با اداره کل تحول اداری وزارت علوم


جلسه مشترک گروه تحول اداری دانشگاه بجنورد با اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ دوشنبه 24 / 10 / 97 در محل وزارت عتف برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه تحول اداری و بهره وری در دانشگاه بجنورد، ارائه شد. سپس آقای دکتر معینی مدیرکل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تاکید بر مستمر بودن این اقدامات در دانشگاه ها و فراهم سازی بستر IT برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیک، به نکاتی در رابطه با لزوم توجه به برنامه های اصلاح نظام اداری، کمیته های ذیل آن و استقرار آن در دانشگاه ها، اشاره نمودند. همچنین در این جلسه، چالش های موجود در حوزه تحول اداری و بهره وری، ارتباط دانشگاه ها با حوزه تحول اداری وزارت،به اشتراک گذاشتن تجربیات دانشگاه ها در این حوزه و اختصاص بودجه به امور مرتبط با تحول اداری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.