برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با فرایندهای BPMS"

شناسه : 763554

برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با فرایندهای BPMS"


   به اطلاع می رساند دوره آموزشی "آشنایی با فرایندهای BPMS" روز چهارشنبه 1398/06/13 در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ دانشگاه برگزار گردید. مدیرعامل شرکت نرم افزاری توسا، آقای مهندس رحیم زاده، طراحی و بارگذاری این فرایندها در سامانه BPMS و تدریس این دوره آموزشی را عهده دار بودند.

   لازم به ذکر است در این دوره آموزشی از سه فرایند واحد آموزش کارکنان، سه فرایند واحد نگهداری اموال، سه فرایند واحد فناوری اطلاعات و یک فرایند برگزاری جلسات رونمایی گردید. از جمله مزایای مکانیزاسیون این فرایندها می توان به  تسریع در انجام امور، کاهش مصرف کاغذ و ... اشاره نمود.