برگزاری دوره آموزشی "کار با سامانه گلستان"

شناسه : 465029

برگزاری دوره آموزشی "کار با سامانه گلستان"


دوره آموزشی "کار با سامانه گلستان" برای کارشناسان واحد آموزش، دانشکده ها و سایر کاربران این سامانه، در تاریخ های 1397/10/05 و 1397/10/08 برگزار گردید.

مدت زمان این دوره آموزشی 4 ساعت بوده و سرکار خانم بجنوردی وحید از اداره آموزش دانشگاه تدریس این دوره آموزشی را بر عهده داشتند.