برگزاری دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان خراسان شمالی

شناسه : 1663709

برگزاری دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان خراسان شمالی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان خراسان شمالی، با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان روز سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در سالن ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد تشکیل شد. 
در ابتدای نشست دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه معین استان ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، در خصوص تصمیمات وزارت عتف برای شروع سال جدید تحصیلی، برنامه واکسیناسیون و حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی توضیحاتی را ارائه داد.
در ادامه مأموریت علمی دانشگاه‌های بجنورد و فنی حرفه‌ای ارائه و تصویب شد.همچنین تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 به ترتیب ۲۷ شهریور برای نیمسال اول و ۲۳ بهمن ماه به عنوان نیمسال دوم تحصیلی پیشنهاد شد.
در انتهای نشست نیز گزارش کارگروه‌های پایش کیفیت آموزش، سلامت پژوهش، مهارت آموزی دانشجویان، فرهنگی دانشجویی و امور ستادی توسط دانشگاه‌های مسئول ارائه شد