برگزاری سمینار دانشگاه، صنعت و جامعه در دانشگاه بجنورد

شناسه : 496410

برگزاری سمینار دانشگاه، صنعت و جامعه در دانشگاه بجنورد


برگزاری سمینار دانشگاه، صنعت و جامعه در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، سمینار یک روزه دانشگاه، صنعت و جامعه با حضور مدیران اجرایی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و شرکت ها و صنایع دولتی و خصوصی استان، در این دانشگاه برگزار شد.

دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در ابتدای این نشست اظهار داشت: پیوند موثر و کاربردی میان علم، آموزش و پژوهش با صنعت و جامعه موجب هم افزایی و کمک به رشد و توسعه ی جوامع می شود.

وی افزود: دانشگاه ها آمادگی لازم را برای مساعدت در احصاء اولویت های پژوهشی در بخش های مختلف و تشکیل گروه های پژوهشی تقاضا محور برای رفع گره های سازمانی و صنعتی دارند که امیدواریم در ادامه ی این نشست، جلساتی برای انعقاد تفاهم نامه برگزار شود تا نتایج مثبتب حاصل گردد.

در ادامه دکتر حسن سجادی، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد، توضیحاتی در خصوص فعالیت این مرکز و اهداف سمینار ارائه داد.

در حاشیه ی این سمینار نشست های تحصصی و غرفه هایی برای معرفی شرکت ها و صنایع دولتی و خصوصی خراسان شمالی برگزار شد.