برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 1616876

برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی به صورت حضوری و مجازی با حضور اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون، روز سه شنبه مورخ  1400/03/11 در  دانشگاه بجنورد برگزار شد.