برگزاری نشست شاعای استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 152999

برگزاری نشست شاعای استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست شاعای استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دومین نشست شاعای استانی با حضور معاونین پژوهشی و روسای آزمایشگاهها مرکزی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی در محل دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

دکتر امید رضا دهقان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر گفت:در این نشست راه­های استفاده مشارکتی از تجهیزات آزمایشگاهی بررسی شد و علاوه بر این مقرر شد برای تامین تجهیزات پیشرفته پژوهشی به صورت مشارکتی راهکاری اندیشیده شود و در نشست های آتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از مصوبات دیگر این نشست،  رعایت امر شفافیت در امر تهیه و تامین تجهیزات آزمایشگاهی و اعلام تجهیزات در پورتال مربوطه بود.

گفتنی است شاعا، مخفف شبکه آزمایشگاههای علمی ایران است.