برگزاری نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه بجنورد

شناسه : 280748

برگزاری نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه برگزار گردید.

دکتر جواد هراتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر گفت: در این نشست، برنامه های اجرایی شورا در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به معرفی یاوران معروف به شورای استانی اظهار داشت: پس از ابلاغ برنامه ها، کارگاههای آموزشی در این مورد برگزار خواهد شد.