برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

شناسه : 50112

برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد


 

برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد اولین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در سال جدید برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ولادت باسعادت حضرت علی (ع)  گفت: در آستانه ی دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم و دانشگاهها در این زمینه وظایف و مسئولیت های سنگینی را بر عهده دارند.

 

وی ادامه داد: دانشگاهها محلی برای تضارب آرا و حضور تمام سلیقه ها هستند و در همین راستا، دانشگاه بجنورد نیز از تمام ظرفیت خود بهره خواهد گرفت تا با برگزاری برنامه های ویژه و جلب مشارکت حداکثری مردم، به انتخابات پیش رو کمک کند.

 

دکتر احمد محقر با اشاره به نامگذاری سال جدید به "اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" گفت: دانشگاهها از طریق حمایت و هدایت برنامه های تشکل ها، انجمن ها و کانون های دانشجویی و اساتید و برنامه ریزی های اداری ویژه، می توانند در تحقق این شعار نقش موثری داشته باشند.

 

در ادامه دکتر جواد هراتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد، افزایش دوره های مهارت افزایی با مشارکت دستگاههای مرتبط در جهت تحقق شعار سال و بسترسازی نشست های آزاداندیشی و تضارب آرا در جهت یاری رسانی به برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری را از برنامه های این معاونت در آغاز سال جدید دانست.

 

در ادامه ی این نشست، پیشنهاد های انجمن ها، کانون ها و تشکل های دانشجویی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

 

 

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد: @unioversityofbojnord

برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد اولین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در سال جدید برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ولادت باسعادت حضرت علی (ع)  گفت: در آستانه ی دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم و دانشگاهها در این زمینه وظایف و مسئولیت های سنگینی را بر عهده دارند.

 

وی ادامه داد: دانشگاهها محلی برای تضارب آرا و حضور تمام سلیقه ها هستند و در همین راستا، دانشگاه بجنورد نیز از تمام ظرفیت خود بهره خواهد گرفت تا با برگزاری برنامه های ویژه و جلب مشارکت حداکثری مردم، به انتخابات پیش رو کمک کند.

 

دکتر احمد محقر با اشاره به نامگذاری سال جدید به "اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" گفت: دانشگاهها از طریق حمایت و هدایت برنامه های تشکل ها، انجمن ها و کانون های دانشجویی و اساتید و برنامه ریزی های اداری ویژه، می توانند در تحقق این شعار نقش موثری داشته باشند.

 

در ادامه دکتر جواد هراتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد، افزایش دوره های مهارت افزایی با مشارکت دستگاههای مرتبط در جهت تحقق شعار سال و بسترسازی نشست های آزاداندیشی و تضارب آرا در جهت یاری رسانی به برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری را از برنامه های این معاونت در آغاز سال جدید دانست.

 

در ادامه ی این نشست، پیشنهاد های انجمن ها، کانون ها و تشکل های دانشجویی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

 

 

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد: @unioversityofbojnord