برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

شناسه : 265706

برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی


برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در محل دانشگاه برگزار شد.

دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و آقای احسان علی عالی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در این دیدار، ضمن بازدید از برخی پروژه های دانشگاه و تبادل نظر، راه های تعامل بیشتر دو نهاد را بررسی نمودند.

گزارش تصویری: