برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی

شناسه : 170582

برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی


برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه بجنورد و مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و سرهنگ پاسدار احیامحمد امیری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی اهمیت درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه های استان و انتقال ارزش های آن به نسل جدید، بر لزوم تقویت و ارتقا محتوا و جایگاه این درس تاکید گردید.

همچنین ازدکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، به پاس خدمات و مساعدت ایشان در تحقق این رسالت در دانشگاه تقدیر گردید.