برگزاری نشست مشترک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی

شناسه : 449370

برگزاری نشست مشترک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی


برگزاری نشست مشترک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد،  نشست مشترک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور آقایان دکتر علی قربانی، مهندس علی اکبری و دکتر هادی قوامی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های منتخب برگزار شد گزارشی از وضعیت آموزش عالی استان و بودجه های مصوب و تخصیصی در ادوار گذشته و پیشنهادات ترمیمی بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

گزارش تصویری: