برگزاری نشست مشترک هیئت اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی

شناسه : 543903

برگزاری نشست مشترک هیئت اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی


برگزاری نشست مشترک هیئت اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک هیئت اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان و روسای دانشگاه های منتخب خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن ارائه ی گزارشی از وضعیت آموزش عالی در استان اظهار داشت: در خراسان شمالی بیش از سی هزار دانشجو در 38 دانشگاه و موسسه ی آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه های خراسان شمالی ظرفیت بسیار خوبی برای مراوده و تعامل در زمینه های مختلف با دانشگاه ملی قزقیزستان دارد و امیدوارم این نشست ها منتج به انعقاد تفاهم نامه های کاربردی در این زمینه گردد.

در این نشست، روسا و نمایندگان دانشکده ی کشاورزی شیروان، مرکز تحقیقات کشاورزی، پارک علم و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی به معرفی توانمندی های خود در زمینه ی همکاری های مشترک پرداختند.

گفتنی است دیدار با استاندار خراسان شمالی، نشست دانشگاهیان استان و بازدید از جهاد دانشگاهی و دانشکده ی کشاورزی شیروان از برنامه های این هیئت است.