برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه بجنورد

شناسه : 155137

برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان  در این دانشگاه برگزار شد.

دکتر هادی عباسی، دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با اعلام این خبر گفت: در این نشست، ضمن بررسی اجمالی آئین‌نامه نحوه فعالیت هیأت نظارت و ارزیابی استانی، گزارشی از عملکرد هیأت در دور سوم فعالیت ارائه گردید.

وی افزود: همچنین در این نشست، گزارش بازدید از خوابگاه‌های دولتی و خودگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه، اعضای جدید این هیئت معرفی شده و از اعضای سابق تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است؛ آقایان دکتر رمضانعلی نادری مایوان، دکتر محمد دهقان نیری، محمد علیزاده جمال و حمید عظیمی روئین جایگزین آقایان دکتر حسین اسکندری، دکتر امین جودت و دکتر علی اصغر پیله ور و خانم دکتر سمیه محمدزاده گردیدند.