برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 285671

برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد یکصدمین نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای هفتم تیر بویژه شهید بهشتی، اظهار داشت: هیئت نظارت استانی، بصورت واقع بینانه مسایل مربوط به هر یک از کارگروه ها را بررسی می نماید و در چارچوب اختیارات قانونی خود، پی گیر برنامه های اعلامی خواهد بود.

درادامه دکتر هادی عباسی، دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، گزارشی از بازدیدهای انجام شده  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاجرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اشراق را ارائه داد.