برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 406904

برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد یکصدو دومین نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی ضمن تقدیر از اعضای سابق به اعضای جدید هیئت، خیرمقدم گفت.

در ادامه دکتر جواد هراتی، عضو هیأت استانی، گزارشی از هشتمین نشست هیأت‌های استانی ارائه نمود و سپس اعضای جدید این هیأت معرفی و از اعضای سابق تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است آقایان دکتر علی‌اکبر سلیمانیان، دکتر نورا... فیضی و دکتر عباس پهلوانی جایگزین آقایان دکتر امیدرضا دهقان، دکتر جلیل مسعودی‌فرد و دکتر محمد دهقان‌نیری گردیدند.

 در بخش دوم جلسه گزارشی از نتایج اولیه ارزیابی عملکرد هیأت‌های استانی مطرح و برنامه پیشنهادی بازدید از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.