برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 178819

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در این دانشگاه برگزار شد.

دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: در این نشست، اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استانی برای عضویت در کارگروه‌های تخصصی ذیل هیأت استانی تعیین شدند.

وی افزود: بررسی وضعیت مؤسسات آموزش عالی آزاد استان و فرم گردآوری آمار و اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی از دیگر موضوعات این نشست بود.

گفتنی است؛ این نشست، نود و پنجمین نوبت از سلسله نشست های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی بود.