برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در این دانشگاه برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امیدواریم سال 1397 سال ارتقا کیفیت آموزش عالی باشد و هیئت استانی در تحقق برنامه های خود موفق تر از گذشته عمل کند. در ادامه، دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی گزارشی از فعالیت‌های هیأت استانی درخصوص سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (تسما) و سامانه آموزش عالی ( HES ) ارائه نمود. گفتنی است؛ در نود و ششمین نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، گزارشی از وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی استان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.  

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امیدواریم سال 1397 سال ارتقا کیفیت آموزش عالی باشد و هیئت استانی در تحقق برنامه های خود موفق تر از گذشته عمل کند.

در ادامه، دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی گزارشی از فعالیت‌های هیأت استانی درخصوص سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (تسما) و سامانه آموزش عالی (HES) ارائه نمود.

گفتنی است؛ در نود و ششمین نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، گزارشی از وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی استان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.