برگزاری نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 230105

برگزاری نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، اولین نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در سال 1397 در محل دانشگاه بجنورد برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر کارگروه مذکور، ضمن خیرمقدم گویی و ابراز خرسندی از برگزاری نشست در محل دانشگاه، اظهار داشت: در این نشست، مقرر گردیده تا مجموعه اقدام های انجام شده توسط کارگروه در سال گذشته و برنامه های آتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تبریک انتصاب آقای مجید پورعیسی به سمت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ابراز امیدواری نمود با عنایت به تجارب ایشان، کارگروه، در ایفای وظایف خود، توفیق بیشتری حاصل نماید.
در ادامه، آقای مجید پورعیسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و رئیس کارگروه اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی، جذب اعتبارات پژوهشی را در اولویت کار امسال خود قرار دهند و در این مسیر نباید از ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی غفلت کرد.
وی بخش خصوصی و حمایت این حوزه از ظرفیت های پژوهشی را مهم دانست و افزود: باکمک بخش خصوصی و پژوهش های آنان، مشکلاتی نظیر صادرات یا حوزه گمرک و دیگر مسائل را می توان حل کرد.
ایشان در راستای سیاستگزاری کارگروه مذکور خواستار ارائه پیشنهادها از سوی دستگاه های اجرایی متولی برای حوزه پژوهش شد و خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری باید تمام اولویت های پژوهشی استان مشخص شود بنابراین اعضای کارگروه هر چه سریع تر پیشنهادهای خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
این نشست با ارائه گزارش و نظرات اعضا به پایان رسید.