برگزاری نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در محل دانشگاه  برگزار شد . در ابتدای این نشست؛ دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه و   تبریک هفته قوه قضائیه، یاد شهید آیت الله دکتر بهشتی را گرامی داشت. در ادامه، آقای گریوانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده ­نگری سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان، به تشریح عناوین طرح­ های پژوهشی نیمه ­تمام دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته پرداخت و سپس عناوین پژوهشی منتخب در جلسه کارشناسی مورخ 30/03/97 را تشریح نمود. این نشست با ارائه گزارش و نظرات اعضا به پایان رسید .        

 

برگزاری نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خراسان شمالی در محل دانشگاه  برگزار شد.

در ابتدای این نشست؛ دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه و  تبریک هفته قوه قضائیه، یاد شهید آیت الله دکتر بهشتی را گرامی داشت.

در ادامه، آقای گریوانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده ­نگری سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان، به تشریح عناوین طرح­ های پژوهشی نیمه ­تمام دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته پرداخت و سپس عناوین پژوهشی منتخب در جلسه کارشناسی مورخ 30/03/97 را تشریح نمود.

این نشست با ارائه گزارش و نظرات اعضا به پایان رسید.