برگزاری نشست کمیسیون دانشجویی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 235178

برگزاری نشست کمیسیون دانشجویی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست کمیسیون دانشجویی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست کمیسیون دانشجویی خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار شد.

دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر گفت: در این نشست گزارشی از اقدامات دانشگاه بجنورد ارائه گردید و سپس مسایل دانشجویی استان مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است این نشست، با حضور آقای محمود ثمینی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی و فرماندار بجنورد، نمایندگان دستگاه های مرتبط و دانشگاه های استان برگزار شد.