برگزاری نود و دومین نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی.

شناسه : 45912

برگزاری نود و دومین نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی.


برگزاری نود و دومین نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی.

برگزاری نود و دومین نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نود و دومین نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در این دانشگاه برگزار شد. دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی، با اعلام این خبر گفت: در این نشست ، وضعیت مؤسسات آموزش عالی حکیمان بجنورد و علم و ادب نوین شیروان بررسی و تصمیمات لازم اتخاد گردید. وی افزود: جزئیات پنجمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان، موضوع دیگری بود که در این نشست بررسی گردید. گفتنی است ؛ پنجمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان، سی ام شهریور ماه  سال جاری ، در محل دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد.