برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

شناسه : 474391

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد


کارگاه آموزشی "پیشگیری ازاعتیاد" با همکاری مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه در روزهای 1397/10/16 و 1397/10/18 به مدت 8 ساعت در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ دانشگاه برگزار شد. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر برآبادی، استادیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه، توضیحاتی را در خصوص نظریه انتخاب ویلیام گلسر و روش­های پیشگیری به جای درمان اعتیاد ارائه کردند.