بورس تحصیلی کشور ترکیه

شناسه : 1471843

بورس تحصیلی کشور ترکیه


سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:

https://www.turkiyeburslari.gov.tr

سایت اداره کل بورس:

Scholarship.saorg.ir

سایت ارزشیابی دانشگاه‌ها:

Grad.saorg.ir

دانلود اطلاعیه