تدوام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

شناسه : 1095607

تدوام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی


با توجه به تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی (فاصله گذاری هوشمند) در سطح کشور و در اجرای بند (4) از مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ 1399/03/31ستاد ملی مقابله با کرونا کلیه کارکنان با رعایت الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است در محل کار حاضر شده و خدمات موظف را ارائه خواهند کرد.
موارد ذیل جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:
⦁  کلیه اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی موظفند کماکان در انجام فعالیت های خود پروتکل های بهداشتی کارکنان، محیط اداری، ارباب رجوع و تجمعات اداری را عایت نمایند. استفاده از ماسک و مایع ضدعفونی کننده دست در محیط دانشگاه الزامی است.
⦁  از تاریخ 1399/03/31 ثبت ورود و خروج فقط از طریق دستگاه های مربوطه در ورودی دانشگاه میسر خواهد بود و ثبت تردد از طریق سامانه حضور و غیاب غیر فعال می شود لذا همکاران محترم تا قبل از تاریخ مذکور نسبت به بروزرسانی سامانه مذکور اقدام نمایند. (در صورت امکان به  موارد مطرح شده توجه ویژه ای داشته باشید: از باز و بسته کردن درب کابین خوداری نمایید، قبل و بعد از ثبت ورود انگشت خود را ضد عفونی نمایید، به صورت انفرادی وارد کابین شوید و از اجتماع در داخل کابین خود داری نمایید). 
⦁  با توجه به اطلاعیه های قبلی در خصوص حضور دوسوم اعضا در دانشگاه و یا حضور دوسوم اعضایی که در اتاق های سه نفر به بالا مشغول به فعالیت می باشند با تاکید بر رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی لغو می گردد. 
⦁  اعضایی که نشانه هایی از بیماری کرونا را در خود احساس می کنند با تایید پزشک متخصص و مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه می توانند از مرخصی اضطراری استفاده نمایند. استفاده از این نوع مرخصی، از مرخصی استحقاقی این اعضا کم نخواهد کرد.
⦁  کلیه بخش های دانشگاه ضمن برنامه ریزی برای ارائه به موقع و سریع کلیه خدمات عمومی و ضروری حوزه مسئولیت خود ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه این خدمات به ارباب رجوع وقفه‌ای ایجاد نگردد.
⦁  به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار:
_ فعالیت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها تعطیل و از پذیرایی در جلسات و اتاق ها به صورت فردی و گروهی خودداری می گردد و صرفا امکان تهیه آب جوش توسط کارکنان در طول روز فراهم می شود.
_صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی در سالن غذا خوری ، سایر محل های عمومی و اتاق کار کارکنان ممنوع می باشد ( جز در مورد کارکنان نوبت کاری و کشیک که در چارچوب مقررات مربوط انجام خواهد شد).
⦁  استفاده از خدمات دورکاری کارکنان صرفا در صورت تامین زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات از منزل به صورت الکترونیکی و پس از تایید کارگروه اجرایی طرح دورکاری با ارائه دلایل توجیهی میسر خواهد بود.
بدیهی است در صورت استفاده از خدمات کارکنان به صورت دورکاری و تایید کارگروه، بانوان باردار و شیرده و دارای فرزند زیر شش سال و کارکنانی که در گروه های آسیب پذیر (موضوع بند2 بخش نامه غربال گری ، مراقبت و بازتوانی راهنمای سلامت محیط و کار در محیط اداری) قرار می گیرند در اولویت خواهند بود.