تقدیر از کارکنان حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شناسه : 824697

تقدیر از کارکنان حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، طی تقدیرنامه‌هایی جداگانه از زحمات سرکار خانم وحیده بجنوردی وحید و آقای علیرضا باصبر کارکنان حوزه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به سبب مشارکت در تهیه ارسال آمارهای آموزش عالی به کمیته آماربخشی وزارت عتف تقدیر به عمل آمد.