تقدیر استاندار از دکتر محقر به عنوان عضو گروه سفیران مشارکت

شناسه : 1720404

تقدیر استاندار از دکتر محقر به عنوان عضو گروه سفیران مشارکت


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی از نقش مؤثر دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه به عنوان عضو ستاد ویژه سفیران مشارکت انتخابات 1400 تقدیر نمود.