تقدیر استاندار از رئیس مرکز مشاوره دانشگاه

شناسه : 1102283

تقدیر استاندار از رئیس مرکز مشاوره دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، استاندار خراسان شمالی از فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه در امر مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح یاریگران زندگی تقدیر کرد.