تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی

شناسه : 488970

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال تقدیرنامه ای خطاب به دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی از کیفیت برتر برنامه ها و فعالیت های این هیئت تقدیر نمود.

تصویر تقدیر نامه: