تقدیر و تشکر وزیر علوم از عوامل اجرایی برگزار کنندگان آزمون سراسری سال 1399

شناسه : 1211081

تقدیر و تشکر وزیر علوم از عوامل اجرایی برگزار کنندگان آزمون سراسری سال 1399


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجری آزمون سراسری سال 1399 و تلاش و کوشش بی دریغ همکاران  وعوامل اجرایی به ویژه مشارکت تأثیرگذار در ایجاد همدلی ملی در برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها، با رعایت حداکثری الزامات بهداشتی  قدردانی و تشکر نمود.