تماس با دانشگاه

شناسه : 16423

تماس با دانشگاه


دانشگاه بجنورد


تلفن دانشگاه:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس:۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی : ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی :۱۳۳۹

پست الکترونیک : Info@ub.ac.ir

آدرس : بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد