جشنواره دانشجوی نمونه داخلی و بین‌الملل 1400

شناسه : 1866514

جشنواره دانشجوی نمونه داخلی و بین‌الملل 1400


مقرر گردیده است انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین‌الملل (غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (۱۴۰۰) براساس آیین‌نامه‌ و شیوه‌نامه‌های مربوط انجام پذیرد. بنابراین به اطلاع می‌رساند دانشجویان محترم بین‌الملل دانشگاه می‌توانند ضمن مطالعه آیین‌نامه‌ و شیوه‌نامه‌های پیوست، درخواست و مدارک خود در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری، را تا تاریخ 15 دی ماه ۱۴۰۰ به نشانی ایمیل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه ارسال نمایند.

Email: intl@ub.ac.ir

دانشجویان ایرانی مطابق اطلاعیه‌های قبلی می‌توانند درخواست خود را تا تاریخ 15 دی ماه 1400 در سامانه سجاد به نشانی https://portal.saorg.ir/ ثبت نمایند.

 

دانلود آیین‌نامه جشنواره دانشجویی نمونه

شیوه‌نامه جشنواره دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه بین‌الملل