حضور دانشگاه بجنورد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با برپایی هشت غرفه

شناسه : 112256

حضور دانشگاه بجنورد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با برپایی هشت غرفه


حضور دانشگاه بجنورد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با برپایی هشت غرفه

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور استاندار خراسان شمالی، آقای محمدرضا صالحی، رئیس دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی، در محل دانشگاه پیام نور گشایش یافت.
دانشگاه بجنورد با برپایی هشت غرفه در این نمایشگاه حضور دارد.
گفتنی است؛ این نمایشگاه، تا نهم آذر ماه و از ساعت 9 تا 19 دایر است.

گزارش تصویری روز نخست ??????