دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان ، از داوطلبان برتر آزمون‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 98-97) انتخاب نمایند؛ به شرح زیر با اعطای مشوق‌هایی حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد:   مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، از داوطلبان برتر آزمون‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 98-97) انتخاب نمایند؛ به شرح زیر با اعطای مشوق‌هایی حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد:

 

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد