حمایت دانشگاه بجنورد از داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون‌ سراسری

شناسه : 270110

حمایت دانشگاه بجنورد از داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون‌ سراسری


دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، از داوطلبان برتر آزمون‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 98-97) انتخاب نمایند؛ به شرح زیر با اعطای مشوق‌هایی حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد:

 

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد