حمایت دانشگاه بجنورد از داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون‌ های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

حمایت دانشگاه بجنورد از داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون‌ های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، از داوطلبان برتر آزمون‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی ۹۸-۹۷) انتخاب نمایند با اعطای مشوق‌هایی (به شرح زیر) حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد:

 

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی

مشوق‌های انتخاب دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد