خبرهای هفتگی دانشگاه بجنورد

شناسه : 478589

خبرهای هفتگی دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست هیئت رئیسه و تکریم  و معارفه معاون اداری و مالی دانشگاه (تکریم دکتر حسن جعفریانی و معارفه دکتر امین جودت) - شنبه 29 دی 97

 

 

برگزاری نشست کارگروه پدافند غیر عامل ( 29 دی 97)

 

نشست مشترک دستگاه های اجرایی و دانشگاه در حوزه ی پژوهش و فناوری ( 1 بهمن 97)