دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود

شناسه : 2171143

دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود


به اطلاع می‌رساند دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود.

دانشجویان محترم درصورت تمایل به اخذ درس در دوره تابستان، می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه مهمانی از طریق ثبت درخواست در سامانه گلستان به سایر دانشگاه‌های مجری دوره تابستان مراجعه نمایند.