دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

شناسه : 453982

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت


دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

 

برگزاری نشست کمیته ی پدافند غیر عامل دانشگاه (24 آذر 97)

 

برگزاری نشست شورای هماهنگی تبلیغات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد (25 آذر 97)

 

برگزاری انتخابات ریاست دانشکده ی علوم انسانی با شرکت 53 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده (مشارکت 88/33 درصد) - نتیجه ی شمارش آرا :

1- دکتر محمد ریحانی کسب 30 رای

2- دکتر محمد شبانی کسب 23 رای

3- دکتر روح الله بابکی .........

26 آذر 1397