دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

شناسه : 548065

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت


برگزاری نشست مشترک با هیئت اعزامی دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان 13 اسفند 1397

 

 

 

افتتاح نمایشگاه آثار دانشجویان گروه آموزشی صنایع دستی در سالن گلشن 14 اسفند 1397