درخواست های فرصت مطالعاتی وزارت نفت

شناسه : 1097890

درخواست های فرصت مطالعاتی وزارت نفت


برای دریافت عناوین محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز انجام دوره های فرصت مطالعاتی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

جهت دریافت فرم مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://doert.mop.ir مراجعه کنید.