دوره جامع آموزشی «روزنامه نگاری علم و فناوری»

شناسه : 2150298

دوره جامع آموزشی «روزنامه نگاری علم و فناوری»


دوره جامع آموزشی «روزنامه نگاری علم و فناوری» در مدرسه تابستانه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تیر ماه 1401 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 

دانلود فایل توضیحات