دو خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد

شناسه : 555647

دو خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد


برگزاری آخرین نشست شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

 

 

این نشست با هدف نقد و بررسی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی و فرآیند اجرایی آنها برگزار شد، که اهم مصوبات آن شامل موارد ذیل است :

 

- برگزاری کارگاه  آموزشی "شیوه برگزاری کرسی آزاد اندیشی" برای دانشجویان و اساتید

- برگزاری حداقل یک کرسی آزاد اندیشی بصورت استانی با مشارکت دانشگاه های استان

- تدوین فرآیند پیگری مطالبات مطرح شده در کرسی های آزاد اندیشی

- همکاری در برگزاری هشتمین دوره مسابقات مناظره  دانشجویی

 

 

 

 

 

 

بازدید دانش آموزان دبیرستان سمیه از بخش های مختلف دانشگاه بجنورد و آشنایی با رشته ها و فعالیت های این دانشگاه