دیدار اعضای هیئت ریسه دانشگاه بجنورد با استاندار جدید خراسان شمالی

شناسه : 445927

دیدار اعضای هیئت ریسه دانشگاه بجنورد با استاندار جدید خراسان شمالی


دیدار اعضای هیئت ریسه دانشگاه بجنورد با استاندار جدید خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه با استاندار جدید خراسان شمالی دیدار و تبادل نظر نمودند.

دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در ابتدای این نشست ضمن تبریک انتصاب دکتر محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی، به جایگاه دانشگاه بجنورد در نظام آموزش عالی استان اشاره نمود و گفت: دانشگاه بجنورد به عنوان دانشگاه جامع استان، نقش محوری در ساماندهی آموزش عالی خراسان شمالی دارد.

وی افزود: هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی،  هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، شورای نظارت بر خوابگاه های غیر دولتی، حضور موثر در کارگروه ها و شوراهای مختلف استانی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موید جایگاه خاص دانشگاه جامع در استان است.

رئیس دانشگاه بجنورد ضمن ارائه ی گزارشی از وضعیت کمی و کیفی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان، مواردی چون ماموریت گرایی، طرح آمایش آموزش عالی و تشکیل بنیاد خیرین حامی آموزش عالی را تبیین نمود.

در ادامه اعضای هیئت رئیسه ی دانشگاه ضمن ارائه ی گزارشی از وضعیت موجود، کمبودها و موانعی را که در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد؛ تشریح نمودند.

دکتر محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی، نیز ضمن تاکید بر نیاز استان به مجموعه ی دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه ها نقش بسزایی در یاری رسانی های علمی به توسعه و رشد استان دارند.

وی افزود: استان خراسان شمالی با منابع خوبی که در اختیار دارد نیازمند توسعه ی مطلوب تر است و این مهم، با رویکرد علمی و الگوهای توسعه ی منبعث از آن محقق خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: وقتی تجربه ی اجرایی مدیران با علم بروز شده ی دانشگاه ها تلفیق شود مسیر رسیدن به مطلوب کوتاهتر شده و شتاب افزون می گردد.

وی ادامه داد: از برنامه های منسجم دانشگاهی و حضور دانشگاهیان در شوراهای تخصصی استان حمایت خواهد شد.