دیدار نوروزی هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه بجنورد


  دیدار نوروزی هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه بجنورد در اولین روز کاری سال 1397 با تشریح برنامه های سال جدید و تاکید بر حمایت از کالای ایرانی  

 

دیدار نوروزی هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه بجنورد در اولین روز کاری سال 1397 با تشریح برنامه های سال جدید و تاکید بر حمایت از کالای ایرانی