راهنمای تلفن ها دانشگاه بجنورد

شناسه : 17290

راهنمای تلفن ها دانشگاه بجنوردلطفا در صورت وجود اختلال د رخطوط مستقیم از طریق تماس با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ و تلفن های داخلی اقدام نمایید

 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

احمد محقر

رئیس دانشگاه

 

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

۱۰۰۴

میثم ارحامی

کارشناس

۱۰۰۶

 

دفتر تحقیق

۱۰۰۷

 

 رئیس دفتر ریاست

۱۰۱۳

اعظم قریان

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

سیدابوالحسن وقارموسوی

 روابط عمومی

۱۰۱۴

حسین حسین زاده

مسئول انتظامات

۱۰۲۳

محسن محتشمی کیا

رئیس اداره حراست

۱۰۲۱

محمد شاه پسندی

کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات

۱۰۲۲

مریم سروری

کارشناس مسئول حراست

۱۰۲۴

هاشم وحدانی

مدیر طرح وبرنامه

۱۰۴۱

علی سیفی

کارشناس

۱۰۴۶

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه وبودجه

۱۰۴۳

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه بودجه

۱۰۴۴

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

۱۰۴۵

حسن ایزانلو

سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۱۰۵۷

مجید جوان

کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی

۱۰۵۸

محمد باقر مقدسی

مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

۱۰۶۵

مهشید نظری

کارشناس امور حقوقی

۱۰۶۶

امیدرضا دهقان

معاون آموزشی پژوهشی

۱۰۷۱

مهدی اسحاقی

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۲

مهدی عباس زاده

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۳

حمید فدیشه ای

سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1112

ابراهیم دشتی

کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1113

مصطفی علی آبادی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1114

مهدی رحیم زاده

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1115

رجبعلی سجادیان فر

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1116

مهدی جوینی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1117

وحیده بجنوردی

کارشناس مسئول آموزش

1135

اکبر پاد

رئیس کتابخانه مرکزی

۱۱۳۷

فرشته خانی

کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

 

بهاره ضیغم جهانی

کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی

1139

نجمه نوروزیان

کارشناس اطلاع رسانی و مرجع

1140

جواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۸

مجتبی مجرد

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

۱۱۶۶

عباس مروجی

کارشناس برنامه ریزی فرهنگی

۲۱۳۸

طیبه محمودیان

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

۲۱۳۹

کامران رادمنش

کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۹

یاسر طالبی

کارشناس مسئول امور فوق برنامه

۲۱۴۱

محمد رضا قربانی

سرپرست معاونت دانشجویی

۱۱۷۶

مهدی بی غم

کارشناس معاونت دانشجوئی

۱۱۷۷

امین روشناس

کارشناس فضای سبز

۱۲۵۶

حسن قربان پور

رئیس اداره رفاه دانشجویی

۱۱۸۸

حسن صمدی کاظمی

کارشناس واحد خوابگاه ها

۱۱۸۹

مجید شمشیرگران

کارشناس رفاه دانشجویی

۱۱۸۵

عطیه منادی

کارشناس خوابگاه های خواهران

۱۱۹۰

مجتبی قدرتی

کارشناس واحد تغذیه

1186

میثاق حسینی کشتان

رئیس تربیت بدنی

1202

علی رضاپور

کارشناس تربیت بدنی برادران

1203

لیلا دلقندی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

1204

حسین احمد برآبادی

سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

۱۲۱۰

محمود نیک سرشت

کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی

1214

زکیه بیدکی

کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

 1217

پروین نجف زاده

پرستار

 1211

حسن جعفریانی

معاون اداری مالی

۱۲۲۰

محمد یزدانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

۱۲۲۱

امیرحسین نقی پوران

مدیر امور اداری و پشتیبانی

۱۲۲۸

ابوالفضل طراوتی

کارشناس امور اداری

۱۲۲۹

محمد ریحانی

کارشناس مسئول اداره کارگزینی

۱۲۳۵

سروش محمدپور

کارشناس دبیرخانه مرکزی

۱۲۳۷

سیدرضا پرویز

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۱۲۳۶

مرتضی شیری

کارشناس ابنیه

۱۲۵۵

محمد وحیدی نژاد

رئیس اداره عمومی و تدارکات

۱۲۳۱

محمد سعیدی

مامور خرید

۱۲۴۱

مهدی ارکی

مامور خرید

۱۲۴۰

مهدی محمد پور

کارپرداز

۱۲۳۲

محمد سلطانی

راننده

۱۲۳۹

هادی امانی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

1081

علیرضا باصبر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

1082

مهدی وحدانی

کارشناس آموزش

1083

عذرا طالب زاده

کارشناس آموزش

1084

مهدی پریز

کارشناس آموزش

1085

سارا یزدان پناه

کارشناس آموزش

1086

رحیم یگانه

کارشناس آموزش

1090

معصومه ارغند

کارشناس آموزش

1091

مریم نیازی

کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی

۱۲۳۳

رضا کاوانلویی

انباردار

۲۲۵۶

سعید کریمی

مدیر امور مالی

۱۲۷۳

حمید رحیمی

امین اموال

1277

پرویز شیردل

رئیس اداره دریافت وپرداخت

۱۲۷۸

فاطمه کفایتی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۰

فاطمه وظیفه شناس

کارشناس امور مالی

۱۲۷۹

حسین میرصالحی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۳

مرتضی بیانی

کارشناس امین اموال

۱۲۸۴

حسن کمالی

کارشناس امورمالی

۱۲۸۱

رضا کاوانلویی

کارشناس کاردکس

۱۲۳۰

ونداد گرمه

نماینده کارفرما در طرح های عمرانی

۱۲۶۳

حسن فاخری

کارشناس دفتر طرحهای عمرانی

۱۲۶۴

 

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۲۱۸۸

سعید کیانفر

کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

۱۲۵۴

علی خوش صفا

رئیس اداره فنی

۱۲۵۳

امین علی آبادی

کارشناس دانشکده هنر

۲۱۹۱

محمود مشکات

کارشناس دانشکده هنر

۱۳۱۴

عادله طالب زاده

مدیر گروه ارتباط تصویری

۲۱۹۳

حسام الدین آرمان

سرپرست گروه آموزشی صنایع دستی

۲۱۹۵

مژگان قربان زاده

مدیر گروه معماری

1315

علی دانشوری

مدیر گروه شهرسازی

۲۲۰۱

 

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۰۹

 

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۲

علی مرتضائیان

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۳

رحیمی

شرکت خدماتی

۱۲۴۲

 

تاسیسات

۲۲۲۰

حمید رضا طیبی نسب

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۴

رمضانی

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۵

محمدعلی ارحامی

سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی

1132

قاسمی

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۶

عبدالله خشنودی

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

۱۱۰۴

یوسف یوسفی

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

1105

مریم ترابی

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

۱۱۰۶

 

مرکز شتاب

۱۱۲۸

جواد ناظری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

۱۰۴۰

هادی عباسی

رئیس هیات نظارت

۱۰۳۳

فاطمه منتظری

کارشناس نظارت و ارزیابی

۱۰۳۴

رضا باغدار

کارشناس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۷

مهران گرمه

رئیس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۶

 

آزمایشگاه آپا

۱۰۷۶

محمدعلی نژاد

مدیر امور دانشجویی 1184

محسن کیان

سرپرست دانشکده فنی و مهندس و علوم پایه

1298

صادق اسماعیل زاده

کارشناس

1303

سمیرا اخوان

کارشناس

1305

محمود بخشی

دبیر کمیته ترفیعات

1074

-

حوزه علوم اسلامی

1360

سید حامد جوادی رئیس آزمایشگاه مرکزی 1149
همایون غلامی کارشناس مرکز مشاوره 1216
مهدی نعمتی کارشناس امور مالی 1282
ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی 1215
سعید معمری کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1150